Одељења

Читалачка публика Библиотеке своју потребу за књигом и читањем остварује најпре и највише у Позајмном одељењу за одрасле. Зато на политику набавке књига за Позајмно одељење утичу потребе читалачке публике која је различите образовне, социјалне и старосне структуре.

Књижни фонд садржи: белетристику - хит издања, домаћа и страна дела проверене вредности, класична дела светске књижевности, лектиру за средњу школу, путописе, биографије, поезију, докуметарну политику и популарну психологију.

Књиге су смештене по систему УДК, а фонд је у слободном приступу.

На позајмном одељењу ради Емина Мартиновић - књижничар.

 

Научно одељење намењено је онима који се баве истраживачким радом, али и ученицима и студентима за свакодневно учење или писање семинарских радова. На научном одељењу налази се литература из области уметности, природних и друштвених наука.

Корисницима научног одељења на располагању је и референсна збирка која садржи најзначајније наслове општих, националних и стручних енциклопедија, лексикона и речника.

На научном одељењу ради Марина Ђорђевић, академско звање дипломирани журналиста, стечено звање дипломирани библиотекар

 

Завичајно одељење бави се прикупљањем, обрадом и чувањем завичајног наслеђа (књижна и некњижна грађа) које нам преноси драгоцене податке о настанку и животу Врњачке Бање, догађајима, установама, људима и њиховим судбинама, као и личностима које су својим деловањем оставили траг у времену у којем су живели.

У саставу Завичајног одељења налази се и Фонд старе и ретке књиге.

На Завичајном одељењу ради Марија Петковић, академско звање дипломирана историчарка-мастер, стечено звање виша дипломирана библиотекарка.

 

Дечје одељење намењено је деци од рођења па до краја тинејџерског доба. Одељење има фонд од око 7.500 књига: сликовница, белетристике за децу и тинејџере, школске лектире и приручника, све у слободном приступу. У саставу одељења је и читаоница са 25 места.

Дечје одељење је један посебан кутак за маштање у оквиру кога ради и Креативна радионица за децу свих узраста. Радионица је отворена и за све организоване посете вртића и школа.

На дечјем одељењу ради Мирјана Ђурашевић, самостални књижничар.

 

 

Дечје одељење библиотеке "Др Душан Радић" увек је радо отворено за најмлађе креативце. На фотографијама можете видети атмосферу са појединих креативних радионица које спроводимо. Срећни смо јер су деца препознала наш циљ, а то је дружење, учење кроз забаву, а пре свега дељење са другима и љубав према књизи - од најмањих ногу. Пратите нас и сазнајте које су радионице у току!