Упутство за кориснике

Упутство за кориснике

КАКО ДОЋИ ДО БИБЛИОТЕКЕ?

Народна библиотека „Др Душан Радић” налази се на самој врњачкој променади, у згради некадашње виле „Зора”.
Уколико долазите аутом, можете користити паркинг хотела „Zepter”.

КАКО ДОБИТИ ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ?

Основне информације о библиотеци можете добити од библиотекара Народне библиотеке „Др Душан Радић” лично у библиотеци, на сајту Библиотеке, пишући на мејл адресу Библиотеке или путем телефона (централа 036 616 310.

КАКО ПОСТАТИ ЧЛАН БИБЛИОТЕКЕ?

Учлањивање у Народну библиотеку „Др Душан Радић” врши се у самој Библиотеци.
Чланство може бити:

– плаћено или бесплатно
– појединачно или групно
– обично или двојно
Плаћено чланство је оно за које се плаћа прописана чланарина.
Бесплатно чланство омогућено је одређеним категоријама корисника (добровољни даваоци крви и органа, незапослени, труднице итд.), дародавцима библиотечко-информационе грађе итд.
Групно чланство подразумева учлањење група које броје више од 10 чланова.
Породично чланство је подгрупа групног чланства и односи се на чланове једне породице.

Све информације о чланству (типови, неопходна документација, ценовник) можете добити од библиотекара.