Одељења

Научно одељење

Научно одељење намењено је онима који се баве истраживачким радом, али и ученицима и студентима за свакодневно учење или писање семинарских радова. На научном одељењу налази се литература из области уметности, природних и друштвених наука.

Корисницима научног одељења на располагању је и референсна збирка која садржи најзначајније наслове општих, националних и стручних енциклопедија, лексикона и речника.

На научном одељењу ради Марина Ђорђевић, академско звање дипломирани журналиста, стечено звање дипломирани библиотекар