Одељења

Позајмно одељење

Читалачка публика Библиотеке своју потребу за књигом и читањем остварује најпре и највише у Позајмном одељењу за одрасле. Зато на политику набавке књига за Позајмно одељење утичу потребе читалачке публике која је различите образовне, социјалне и старосне структуре.

Књижни фонд садржи: белетристику - хит издања, домаћа и страна дела проверене вредности, класична дела светске књижевности, лектиру за средњу школу, путописе, биографије, поезију, докуметарну политику и популарну психологију.

Књиге су смештене по систему УДК, а фонд је у слободном приступу.

На позајмном одељењу ради Емина Мартиновић - књижничар.