Одељења

Завичајно одељење

Завичајно одељење бави се прикупљањем, обрадом и чувањем завичајног наслеђа (књижна и некњижна грађа) које нам преноси драгоцене податке о настанку и животу Врњачке Бање, догађајима, установама, људима и њиховим судбинама, као и личностима које су својим деловањем оставили траг у времену у којем су живели.

У саставу Завичајног одељења налази се и Фонд старе и ретке књиге.

На Завичајном одељењу ради Марија Петковић, академско звање дипломирани историчар - мастер, стечено звање виши дипломирани библиотекар.