Читаонице

Читаоница са приступом интернету

Намењена је свим узрастима, превасходно ученицима основних и средњих школа као и студентима, мештанима Врњачке Бање и бањским гостима.

Читаоница располаже са четири рачунара и 22 места.