Читаонице

Читаоница за преглед штампе

Корисницима је доступна дневна и периодична штампа. Од дневне штампе у понуди су Политика, Новости, Данас, Блиц, Спортски журнал.

Периодична штампа која је доступна читаоцима је следећа: НИН, Политикин забавник, Базар и Здравље.

Периодика која је такође доступна: Багдала, Врњачке новине, Јефимија, наша прошлост, Савремена српска проза, Голија, Глас центар, Шуме, Билтени фестивала филмског сценарија, Поезија, Историја и Србија.

Читаоница располаже са 16 места.