Блог

Левијатан

Модерне политичке теорије почињу са једном необичном идејом Енглеза Томаса Хобса (1588 – 1679) коју је он изнео у свом знаменитом делу под интригантним насловом Левијатан. За разлику од све претходеће политичке теорије државâ које су се ослањале на стари Аристотелов увид да је човек по природи друштвено (Аристотел дословно каже: политичко) биће, тј. биће заједнице, Хобс је изнео идеjу да држава није заједница, него individuum, гигантски појединац састављен из мноштва изолованих појединаца који чине државу. Њега, тог Гиганта, Хобс види као старозаветно чудовиште – Левијатан.

А знате ли чиме се то англосаксонско чудовиште храни? Ако не знате ‒ већ вас је прогутало.

Дејан Ј. Лучић