Вести

Министарство културе и информисања финансирало Пројекат Библиотеке "Aутоматизација позајмице - имплементација COBISS3 система"

Народна библиотека Др Душан Радић је од 2010. године пуноправна чланица Виртуелне библиотеке Србије (ВБС) и корисник програма COBISS. Активно учествује у систему узајамне каталогизације на основу верификације оспособљености 4 каталогизатора који поседују лиценце за обраду монографских публикација, креирање записа, као и преузимање записа и похрањивање у локалну базу података.

Од 1. новембра 2017. године Библиотека је успоставила потпуну аутоматизацију библиотечког пословања захваљујући Министарству културе и информисања Републике Србије. Наиме, Министарство културе и информисања је 11.1.2017. године, расписало Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката у области културног наслеђа и библиотечко-информационе делатности у Републици Србији за 2017. годину. Наша Библиотека је на конкурсу учествовала Пројектом: Аутоматизација позајмице - имплементација COBISS3 система. Решењем о додели средстава број: 401-01-100/2017-02 од 30. 3. 2017. године, Библиотека је добила средства од 500.000,00 динара за набавку програмске опреме.

Коришћењем јединственог оперативног система за обраду, позајмицу и ревизију, Библиотека ће у сваком тренутку имати тачне податке о укупном броју књига, броју приновљених, броју позајмљених књига, броју и структури корисника, као и исписе статистичких података који су неопходни за извештаје, анализе, програме рада, евалуацију и утврђивање успешности пословања Библиотеке.

 

 

 

 

У дводневном студијском боравку у Београду (7. и 8. новембар 2017.) у организацији ЕУТЕКА библиотечке мреже Делегација Европске Уније у Београду организовала је посету: Институту Сервантес, Италијанском центру за културу, Гете Институту, Аустријском институту и Аустријском културном форуму.

Осим упознавања са радом ових институција ово је била и прилика да се у разговору са њиховим директорима и представницима пронађу и адекватни начини за сарадњу и тако створе услови за понуду нових садржаја који ће приближити Европу и Европску Унију како корисницима библиотека, тако и широј јавности.

Представник Народне библиотеке Др Душан Радић током ове студијске посете Београду била је Марија Петковић.

 

У Народној библиотеци „Др Душан Радић”, у другој половини октобра 2017. године отворен је ЕУТЕКА кутак, посебно опремљен део библиотеке намењен информисању грађана о Европској унији.

ЕУТЕКА је мрежа од 48 библиотека широм Србије које својим посетиоцима нуде информације о Европској Унији. Ову иницијативу заједно су покренули: Министарство културе и информисања Републике Србије, Делегација Европске Уније у Републици Србији, Народна библиотека Србије и Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије.

ЕУТЕКА кутак чине сто, столица, полица са ЕУ публикацијама и рачунар са бројним садржајима који су корисни за боље упознавање Европе и Европске Уније.

Опрему, као и додатни садржај у виду штампаних публикација и online садржаја, Библиотеци је донирала Делегација Европске Уније у Србији.

Планирано је да библиотеке које у свом саставу имају и ЕУТЕКА кутак у наредном периоду организују програме и активности које у фокусу имају Европску Унију, како би на тај начин пружиле релевантне информације на ову тему корисницима. Неке библиотеке ће организовати трибине за студенте о програмима за бесплатно студирање или волонтирање у Европи, поједине ће организовати дебате са средњошколцима о Европској Унији и о томе колико знамо о њој, неке су одлучиле да представе земље чланице ЕУ уз подршку њихових амбасада или активних културних центара.