Вести

Ускоро БИБЛИОФОНОТЕКА Зорана Рајића

 

Библиофонотека је пасторала у којој су Ethos, Pathos и Logos. Она је приповедаоница у којој речи живе. У њој читаоци, гледаоци и слушаоци могу да осете додир речи.

Библиофонотека је старинарница страница у којој су брижљиво сачувани записи антиквара речи. Она је планетаријум речи путописа из бескраја.

Библиофонотека је простор осликан речима на рубним пределима памћења. Она је слика језика ... Још један глас за наслеђе и опстанак речи ...

Библиофонотека због гласно прећутаног, због изговореног, па заборављеног, због потиснутог далеко од других и дубоко у себи, због присећања будућег у прошлом... Зато Библиофонотека...