Вести

Пројекат "Аутоматизација позајмице - имплементација COBISS3 система"

Министарство културе и информисања финансирало Пројекат Библиотеке "Aутоматизација позајмице - имплементација COBISS3 система"

Народна библиотека Др Душан Радић је од 2010. године пуноправна чланица Виртуелне библиотеке Србије (ВБС) и корисник програма COBISS. Активно учествује у систему узајамне каталогизације на основу верификације оспособљености 4 каталогизатора који поседују лиценце за обраду монографских публикација, креирање записа, као и преузимање записа и похрањивање у локалну базу података.

Од 1. новембра 2017. године Библиотека је успоставила потпуну аутоматизацију библиотечког пословања захваљујући Министарству културе и информисања Републике Србије. Наиме, Министарство културе и информисања је 11.1.2017. године, расписало Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката у области културног наслеђа и библиотечко-информационе делатности у Републици Србији за 2017. годину. Наша Библиотека је на конкурсу учествовала Пројектом: Аутоматизација позајмице - имплементација COBISS3 система. Решењем о додели средстава број: 401-01-100/2017-02 од 30. 3. 2017. године, Библиотека је добила средства од 500.000,00 динара за набавку програмске опреме.

Коришћењем јединственог оперативног система за обраду, позајмицу и ревизију, Библиотека ће у сваком тренутку имати тачне податке о укупном броју књига, броју приновљених, броју позајмљених књига, броју и структури корисника, као и исписе статистичких података који су неопходни за извештаје, анализе, програме рада, евалуацију и утврђивање успешности пословања Библиотеке.