Најава догађаја

Недељко Јовић, МЛАДИ ПОД КОНТРОЛОМ ... ДИГИТАЛНА ДЕМЕНЦИЈА! ШТА ЧИНИТИ? предавање и радионица

Несумњиво је да је привилегија живети у ери дигиталне револуције, користећи све благодати дигитализације, интернета и глобалне повезаности, која омогућава врло лак доступ информацијама, решава проблем физичке удаљености и потенцијално своди цео свет на ,,глобално село'. Умрежавање целог света је пројекат подржан од свих држава, великих корпорација, али и огромне већине становништва јер свима доноси велике бенефите, која се огледа у лакој доступности информација о појединцу, могућности завршавања послова електронским путем, свеобухвтном надгледању свих аспеката живота (саобраћај, криминал, безбедност...), али и у виду енормне зараде свих који су укључени у ову грану индустрије, као и бесконачна могућност забаве, па и живота у ,,виртуалном свету'. И све ове предности су условиле да цела планета незадрживо хрли ,,грлом у јагоде'', тј. несвесно (или свесно?) занемарује евидентне опасности које са собом носи ,,експлозија дигиталних технологија'' и процес дигитализације.

Са аспекта социјалне психологије (и психопатологије), проблем злоупотребе личних информација са потенцијалним губитком приватности је главни проблем данашњице, коме су посебно изложени млади (адолесценти) као највулнерабилнија популација. Непромишљено остављање података на различитим сајтовима представља огроман маневарски простор за манипулацију људима, уз потенцијалну могућност суптилног контролисања, али и других видова злупотребе, што аутор детаљно елаборише у овом приручнику, критички се фокусирајући на негативне аспекте ;;дигиталне ере .Термин дигитална деменција метафорички илуструје промене у личности до којих доводи некритичко кориштење компјутера и интернета, алудирајући на дисфункцију конгнитивног процеса И занемаривања логичког мишљења, посебно код младих. (Извод из рецензије Прим. др Ивице Младеновића, психијатар - породични психотерапеут, Начелник Клинике за болести зависности ,,Института за ментално здравље’’, Београд.)

Недељко Јовић психолог и писац из Београда аутор сам нове књиге,,МЛАДИ ПОД КОНТРОЛОМ ... ДИГИТАЛНА ДЕМЕНЦИЈА! ШТА ЧИНИТИ?’’. Када су нам млади под контролом велики интернет компанија које су персонализовали резултате претрага, то јест наша интересовања региструју се за време претраживања.Оне полако али сигурно стичу власт(контролу) над нама и обавијају нас такозваним филтерским мјехуром (који мења оно шта читамо и како размишљамо). То добровољно препуштање контроле информатчко технолошким механизмима и одрицање од самоодређења дугорочно производи стрес, који уз поремећај памћења, пажње и концентрације као и емоцијоналне и опште отупљености производе дигиталну деменцију. ШТА ЧИНИТИ? Успостављање самоконтроле код младих, а то се постиже уз помоћ правила и ограничења, то јест функционалних образаца понашања, а одговорност се преузима кроз бихејвиорални уговор.