Најава догађаја

Изложба "Врњачка флора"

Изложбена целина "Врњачка флора" чини опус рељефа и цртежа, а представљају доживљај уметника који кроз различите естетске приступе реинтерпретира мотиве из природе. Рељефи су стлизације по моделу савремених форми у којима делује светлост и сенка обогаћени бојом у плиткој тродимензионалности, док цртежи одговарају унутрашњем импулсу и настали су су по индивидуалном осећају. Оно сто се не зна јесте- шта је уметност по дефиницији. Оно што се зна јесте да уметност није деструктивна. У времену еколошке борбе уметност проговара својим језиком говорећи и истичући значај очувања флоре.

"Чуда се не догађају у супротности са природом, већ у супротности са оним шта само навикли сматрати природом" - Св. Аугустин

Биографија

Александар Шеровић рођен је у Врњачкој Бањи 1991. године. Средњу уметничку школу завршио је у Краљеву. Године 2014. дипломира на Факултету Примењених Уметности у Београду - смер вајарство, а годину дана касније завршава и мастер студије истог смера. Учесник је бројних вајарских колонија, конкурса, више пута награђиван. Од 2016. године живи и ради у Врњачкој Бањи.

instagram profil- aleksandarartt

Салон и галерија на спрaту Библиотеке 17. март - 7. април.