Блог

Талес и баба

Талес, син Ексамијев и Клеовулинин, Милећанин пореклом из Феникије, први међу мудрацима и први међу философима у много чему је још био први. Диоген Лаертије вели: први се бавио астрологијом и први предсказао помрачење сунца, први је казао да су душе бесмртне, први је открио прелаз од једне до друге сунчеве прекретнице и величину Сунца, први је последњи дан месеца назвао тридесетим. Први је разлагао о природи и стварима недушевним доделио душу. Први уцртао правоугли троугао у круг – и принео на жртву вола (Хегел каже да је то била прва победа ума над природом). За начело свих ствари поставио је воду, а за космос је тврдио да има душу и да је пун демона. Кажу да је он открио годишња доба и разделио годину на три стотине шездесет и пет дана. Импозантан низ!

Међутим, када га је нека старица извела ноћу из куће како би посматрао звезде, он је упао у јаму, и док је доле јаукао, она му је казала: „Ти бре Талесу ниси у стању да видиш шта ти је пред ногама, а мислиш познати ствари небеске!“

Поред оног импозантног низа са почетка, ова згода са старицом је свим историчарима философије омиљена (сви воле кад велики човек падне). А ако мало боље размислимо о њој – та старица је требало да гледа шта му је пред ногама. Зато ју је ваљда и узео, она да гледа пред ноге а он у звездано небо.

Поука: колико год да сте велики и далековиди увек може да вас пређе обична баба.

Дејан Ј. Лучић