Блог

Кратак историјат југословенске идеје

Југословенску идеју измисли су Хрвати. Она је за њих представљала почетак процеса ослобађања „из окова“ Аустро-угарске монархије и прелазну фазу ка стварању националне државе.

Реализовали су је Срби. За њих, пак, она је била остварење сна да сви Срби живе у једној држави.

Покопали су је Словенци. Њима је она била непотребна. „У оковима“ је некако сигурније.

Забранили су је Англосаксонци. Не због Јужних Словена, они су ионако шунтави. Него због Словена уопште. Шта ако Пољаци, Чеси, Словаци пожеле да се ослободе „окова“ Европе, па почну да говоре о Свесловенској империји, а Руси крену да је реализују?