Блог

Коперникански обрат

Када му није ишло са објашњењем проблема који га је мучио, велики философ Имануел Кант је кренуо стопама великог астронома Николе Коперника. Коперник је наиме пошто није могао да објасни путање небеских тела под претпоставком да посматрач стоји у месту, а да небеска тела круже око њега, ствар обрнуо, тј претпоставио је да се посматрач креће. И Кант, пошто није могао да објасни како су могући синтетички судови a priori под претпоставком да је разум упућен на особине предметâ сазнања, ствар је обрнуо – претпоставио је да се предмети морају управљати према нашем сазнању, ако о њима хоћемо да имамо неко сазнање a priori. По Копернику, назвао је то коперниканским обратом у философији.

Па и ви, ако не можете да објасните и није вам јасно шта се дешава са вама, обрните ствар, можда ће вам ствари бити јасније ако одбаците претпоставку да се све врти око вас.

Дејан Ј. Лучић